Rakion Oyun Hikayesi

          SİZLERE DAHA İYİ HİZMET VEREBİLMEMİZ İÇİN  OLUN!!!!          

1. Alcon'un Doğumu

"Bir zamanlar, canavarlar dünyayı yönetirken insanlar yalnızca küçük bir topluluktu. Beyaz Ejderhalar; yani canavarların kralı bu durumdan endişe duymaya başladılar. Dünya da, savaşlar ve sayısı çok fazla artan canavarlar yüzünden boşalmaya başlamıştı ve ortadaki durum hiç iç açıcı görünmüyordu. Bundan yola çıkarak çok cesur bir hareket ile kendi yaratıklarını oluşturmaya ve dünyayı ele geçirmeye calışan diğer türlere karşı savaş açtılar.

Ama gün geldiğinde, insanların da büyü öğrenerek ve kendilerini geliştirerek canavarları alt etmeye çalıştıkları ortaya çıktı. Beyaz Ejderhalar uykularından yeni uyanırken insanların Kralı Zadro, Beyaz Ejderhalar ile ateşkes imzalamaya çalıştı ama başaramayacağını fark etti. Bu yüzden Zadro, Beyaz Ejderhaların kalelerine giderek gelen saldırıları durdurmayı, en, azından yavaşlatmayı hedeflemekteydi. Beyaz Ejderhalar insanları garip bir ilgi ile izlediler; çünkü insanlar canavarlar gibi değildi; isteklerini almak için fedakarlık yapıyorlardı ve kendi hayatlarını riske atacak kadar yürekliydiler.

Son olarak Beyaz Ejderhalar, insanlara 500 sene daha vermeye karar verdiler ve uykularına geri döndüler. Canavarların liderleri hayat formlarını başka bir şeye çevirdiler; göğe taşındılar. Kalan Beyaz Ejderhalar, insanların kralı Zadro'ya şöyle buyurdu: ""Gökteki liderlerimiz bu dünya ile her zaman bağlantı içindeler, her zaman aşağıda olup biteni izleyecekler; ama kendi kudretlerini kullanarak geri dönmemeye karar verdiler. Onlar sözlerini hakikaten yerinde tutacaklardır ama ya siz dediğiniz kadar var mısınız? Size sunduğumuz bekleme süresi bir felaket doğurabilir, veyahut duyduğumuz merhamet tam tersine dönebilir"".

Zadro insanlarına Beyaz Ejderhalar ile ilgili hikayelerini anlattı ve daha iki asır geçmeden herkesin aklından silindi gitti."


 

2. Alcon'un Ziyareti

"Büyü gücü yüklü bir kuyrukluyıldız ""Alcon"", 1025 yılında yörüngesini kıtamıza doğru çevirdi. Alcon'un büyülü gücü kıta üstündeki canavarları etkiledi ve sayılarını arttırdı. Saygıdeğer büyücü Rooman, kuyrukluyıldızın rotasını takip ederek Alcon'un kıtanın en büyük arazisi ""Roperd"" adlı araziye doğru yönlendiğini keşfetti.

Bu zamanda kıta 4 ayrı ülkeye bölünmüştü. Kuzeydeki uzak ve sapa ülke ""Crop Krallığı"", avcılık ve madencilik ile uğraşırdı. ""Çeteler Birliği"" deniz kenarında yaşardı, ""Kamec Krallığı"" kıtanın ortasında bulunurdu. Kamec Krallığı'ndan özgür bir şekilde yaşayan ""Yolka"" halkının çoğunluğu alt sınıfa aitti; bazıları ise başarılı ticaret adamlarıydılar. Bu 4 ülke, barışı 100 sene boyunca korumuşlardır.

Rooman 4 ülkeyi de dolaştı. Her ülkenin liderlerini, Alcon'un yaratacağı tehlike adına uyardı ve bir ittifak kurmayı önerdi. Rooman'ın konuştuğu liderler ise O'na güvenmediler. Birbirleri arasındaki rekabet, sürekli artan canavar sayısı ve ayrıca kendi birliklerinin yetersizliği yüzünden ittifak kurmak gibi boş bir iş ile uğraşmak istemediler. Rooman hiçbir liderden istediği desteği alamadı ve değerli zaman boşa gitti.

Yine de, ülkelerin hepsi bu kehanete inanmamış değillerdi. Kıtada canavarların arttığını ve güçlerinin yükseldiğini biliyorlardı. Ama kuyrukluyıldızın Roperd arazisine gitmesi her şeyi karmakarışık hale getirmişti. Öncelikle, Kamec Krallığı birliklerine güvenmekteydi ve ordusunun hiçbir öğesini başka bir ülkenin sınırları dahiline sokma fikrinden nefret ediyordu. Kamec'in bir zamanlar parçası olan Yolka ise Alcon'un bir an önce düşerek Kamec'i yeryüzünden silmesini ummaktaydı. Çeteler Birliği silah ve zırh satma işi ile uğraşarak büyük paralar kazanırken, Crop Krallığı canavarların yaratacağı tehlikeyi göz ardı etmiş görünüyordu.

1027 yılında kuyrukluyıldız kıtaya yaklaşırken Dünya, Alcon'un gücünü hissetmeye başladı. Canavarların hepsi bir grupta toplanmaya başladılar. Roperd arazisinden başlayarak köyleri yakmaya, kaleleri ele geçirmeye başladılar. Büyücü Rooman'ın kehaneti gerçekleşmeye başlıyordu. Diğer ülkelerin durumları Kamec ile aynıydı. Birçok insan kıtayı terketti. Kamec'in elde kalan birlikleri zor zamanlar geçiriyorken Dünya iyice kapkaranlık bir yere büründü. Roperd arazisinde canavarlar büyü dolu kuyrukluyıldızın gücü ile çılgına döndüler. En sonunda, Alcon'un Dünya ile macerası az daha sona eriyordu.

Büyücü Rooman, ittifak içinde olduğu 3 ülkenin birlikleri ile Alcon'un bulunduğu yerde onlarla savaşa tutuştu. Alcon'un merkezine yaklaşırken kendisi ve diğer büyücüler Alcon'u tamamen yeryüzünden silmek için büyülerini birleştirdiler ve hayatlarını feda ederek Alcon'un gücünü kırdılar.

Alcon patlayarak paramparça oldu ve birçok ufak parçaya bölündü. Canavarlar ve müttefik ordular patlamanın etkisi ile hayrete düştüler.

Araziye saçılan parçalar tüm yaşam formlarını kendine çekmeye başladı. Saygıdeğer Rooman ve diğer ölümsüz kahramanlar Alcon'un parçacıkları ile Alcon içine büründükten sonra arazi sakinliğe büründü. İnsanlar araziye geldiklerinde canavarların tekrardan ortaya çıkacağından korkuyorlardı. Bu yüzden Alcon parçacıklarının hepsini araziden toplayıp, yeraltının en derin yerinde bir yerinde saklamaya karar verdiler."


 

3. Şeytani Cane

"Alcon yok edileli 1000 sene olmuştu. İnsanlar Büyücü Rooman'ın o muazzam kötü gücü nasıl yendiğini, kahramanlığını ve kuyrukluyıldızı nasıl yok ettiğini hikayeler olarak anlattılar. Onca süre sonra kıta aşağı yukarı aynı kaldı ama artık Yolka ""Yolka Krallığı"" olmuştu ve orta arazi içinde canavarlar var olduğu halde bir harabeye dönmüştü. 1000 sene içerisinde kahramanlar ortaya çıktı, canavarları yok ederek kendi efsanelerini yarattılar. Bunun dışında arasıra birbirleriyle savaşmaları haricinde geri kalan 3 ülke barış halindeydi.

2030 yılında Cane adlı bir adam cinayet suçundan yeraltında bir hapishaneye atıldı. Cane bir zamanlar şöhretli bir savaşçıydı ama bir savaştan sonra kolunu ve bacağını kaybetmişti. Bir gün yemeğini çalmaya çalışan bir dilenciyi öldürdü ve cinayetten tutuklandı.

Hapishanede bir tutukluyu daha öldürdü ve hapisten kaçma girişiminde bulundu. Yakın zamanda Cane güçsüz kaldı ve muhafızlar tarafından takip edildiğini biliyordu. Kemikli vücudunu kullanarak duvarda bir oyuğa yerleşti ve bu oyukta 3 gün boyunca toprağı eşeleyip durdu. En sonunda Rooman'ın muazzam başarılarının ve bazı uyarılarının anlatıldığı kocaman bir kapıya geldi. Cane büyük bir heyecan ile kapıyı açtı. Cezbolmuş bir halde ve heyecan içinde Cane bazı mühürlü parçalar buldu. Parçaların parlaklığından çok etkilendi ve yaklaşmayabaşladı. Alcon kendisini yeniden bulmak üzereydi.

2033 yılı geldiğinde Cane dünyaya kendini yeniden tanıttı. Bu sefer yalnız değildi; tüm canavarlar O'nun buyruklarına uyuyordu. Yeraltı hapishanelerinin tümünü yıktı ve Yolk Krallığı'nın altında kendine yeni bir ev inşa etti. Cane'in artık insani düşünceleri yoktu, dünyadan nefret eder olmuştu. Kendisini takip edenler dışında herkesi ve her şeyi öldürmeye ve yok etmeye başladı.

Bu sefer, Cane'e karşı savaş için yeni bir ittifak kuruldu. Savaş hem Cane'i hem de ittifak ordularını tahrip etti. İnanılmaz sayılarda canavar öldürüldü. Cane, yeraltı krallığına geri sığındı ve yeni bir saldırı düzenleme planlarına başladı.”


 

4. Kılıç, Büyü ve Hücre

"Cane ve birlikleri kıtanın ortasına doğru yola koyuldular. Yolk'un birlikleri Cane'i yeraltında tutmaya savaşırken yenildiler. Şimdi, Dünya yeni bir sorunla karşı karşıyaydı. Kalan tüm ülkeler birbirleriyle dayanışma içinde olmalıydılar. Ve, yeni bir ülke daha kuruldu. Şeytani bir ülke…

Cane ortaya çıktıktan sonra normal insanların hayatı kökten değişmişti. Tüm krallıklar Cane'e karşı savaş halindeydiler ve kraliyet halkı kendi otoritelerinden yardım alamıyorlardı. Cane'in müridi olmayan canavarlar köylülere büyük tehdit olmaya başladılar. Krallık içerisindeki Paralı Askerler'in yeni görevi, kraliyet sınırları içerisinde oradan oraya dolaşan canavarları öldürmek olmuştu. Köylüler kendi aralarında para toplayarak Paralı Askerler tutup bu canavarlara karşı savaş halinde olmak durumundaydılar.

Bu zaman dahilinde, Krallık birlikleri kıtanın ortasına doğru hareket ettikçe yok olmaya başladılar. Bu yüzden Krallar veya arazi sahipleri Paralı Askerler tutup canavarları yok etmekle görevlendiler. Bir kaç yıl geçti ve insanlar Alcon parçacıklarının potansiyelini fark ettiler. Bu parçacıklara ""Hücre"" adı verildi. Bir hücre, 1000 sene öncesindeki savaşta Alcon'a yenik düşmüş askerler ve canavarlardan oluşur. Bu hücrelerin taşıdığı bu muazzam gücü yalnızca birkaç insan fark edebildi.

Bu hücreler yüksek fiyatlardan satılmaya başlandı ama kimse hücrelerin gerçek kimliğini önceden kestiremiyordu. Önceden belli olan kılıç ve büyü kullanılarak yapılan standard savaşma şekli artık kılıç, büyü ve Hücre taktiklerine dönüştü. Temel bir taktik olan Kılıç askerlerinin savaş alanına koşma; ve okçu ve büyücülerin onları arkadan destekleme stratejisi artık kullanılamıyordu. Şimdi Kılıç askerleri yalnızca hızlıca koşmuyorlar, hücrelerini kullanarak birçok sayıda yaratık toplayıp daha etkili saldırılar düzenliyorlardı.

Okçuların saldırı menzili kısaldı ve büyücülerin rolü savunmadan çok saldırıya kaydı. Büyücüler ve demir ustaları bu arada kuvvetli hücreler yapmak için çalışmalarına devam ettiler. Dünya'daki diğer kıtalar hücrenin varlığının farkına vardılar; ve en çok Cane'in bu hücreleri kullanarak kendilerine karşı savaş açacağından korkmaktaydılar."

         SİZLERE DAHA İYİ HİZMET VEREBİLMEMİZ İÇİN  OLUN!!!!          

wordpress Son Yazılar FriendFeed
reklam
Smart Backlink
reklam
reklam
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=